Collection 1997

IN LOC DE CONCLUZII

Written by Mircea MICLEA on . Posted in Volume I, Nr. 4

Simpozionul Expressing Sexuality - Aspecte ale homosexualităţii, organizat de Catedra de Psihologie a Universităţii Babeş-Bolyai şi Departamentul de Psihologie al New School for Social Research (New-York) a avut două semnificaţii majore - una ştiinţifică, cealaltă ideologică. Semnificaţia ştiinţifică a acestuia a fost dată de obiectivul asumat; cea ideologică de contextul în care a avut loc. Simpozionul şi-a propus să reunească cercetători de primă mărime din ţară şi străinătate care să prezinte stadiul actual al investigaţiilor în acest domeniu. Reuşita a fost deplină, personalităţi ştiinţifice din SUA, Franţa şi România susţinând conferinţe remarcabile, parte din ele fiind incluse în acest volum. Cititorul va afla aici principalele concluzii bio-psiho-sociologice asupra homosexualităţii, precum şi o posibilă interpretare filosofică a acesteia în lumea contemporană. Semnificaţia ideologică a simpozionului a fost dată de contextul în care a avut loc. Simpozionul nu a reprezentat o pledoarie pentru homosexualitate, dar a oferit baza ştiinţifică pentru o construcţie legislativă solidă în acest domeniu, susţinând că orice discriminare juridică între homosexuali şi heterosexuali nu se susţine ştiinţific. Pe de altă parte, simpozionul a fost un foarte bun reactiv, o situaţie-test pe baza căreia s-a putut diagnostica optuzitatea şi imaturitatea unor segmente ale societăţii româneşti. Conducerea universităţii a evitat, cu eleganţă, prezenţa la deschiderea simpozionului; unii colegi din universitate m-au acuzat explicit că vreau "să transform Universitatea în casă de toleranţă". Episcopul Bartolomeu Anania, şi prin ei Biserica Ortodoxă, ne-a atacat inchizitorial în presă. Presa însăşi, cu rare excepţii, s-a interesat mai degrabă de câţi homosexuali sunt în sală decât de relevanţa ştiinţifică a comunicărilor. Cu cât am văzut optuzitatea ce ne înconjoară, incapacitatea de dialog, cu atât mai decişi am devenit noi, organizatorii. Dacă într-o universitate, la sfârşitul secolului XX, cineva condamnă o discuţie, de cel mai înalt nivel ştiinţific, din raţiuni ideologice sau dintr-o morală ipocrită înseamnă că e încă departe de spiritul universitar. Dimpotrivă, noi credem că universitatea trebuie să se angajeze ferm în analiza problemelor care preocupă societatea, oricât de spinoase, oricât de interpretabile ideologic ar fi acestea. Simpozionul asupra homosexualităţii a fost o ilustrare a acestei convingeri; universitatea trebuie să iasă din autosuficienţa tradiţională şi să ofere soluţii la problemele cu care se confruntă comunitatea din care face parte.